محافظ دیوار
12
دسامبر

محافظ دیوار (وال گارد)

محافظ دیوار چیست و چه کاربردی دارد؟

محافظ دیوار ( وال گارد ) اولین خط دفاعی در برابر آسیبهای آسیب های روزمره وارد شده به دیوار در مناطق پر رفت و آمد می باشد. مانند دیوار بیمارستانها، مدارس، هتل ها، ورزشگاه ها و…

استفاده از محافظ دیوار می تواند به طور چشمگیر هزینه تعمیر و نگهداری را با گذشت زمان کاهش دهد.