بولارد ایمنی

بولاردهای ایمنی یکی از ابزارهای مهم در محیط شهری و ترافیکی هستند که برای افزایش ایمنی و کنترل ترافیک مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها معمولاً فلزی یا بتنی هستند و به صورت عمودی در نقاط مختلف جاده ها، پیاده روها و فضاهای عمومی نصب می شوند.
بولاردها اغلب به عنوان محافظ و موانع ترافیکی در برابر ورود وسایل نقلیه به مناطق خاص مانند پیاده روها، میادین یا مناطق حساس ترافیکی استفاده می شوند. علاوه بر این، بولارد ایمنی به عنوان یک اقدام ایمنی موثر برای جلوگیری از تصادفات و حوادث ترافیکی در محیط های شلوغ شهری عمل می کنند.
از دیگر کاربردهای بولاردها می توان به تنظیم و کنترل ترافیک، مسیریابی مسیرهای عابر پیاده، افزایش امنیت در محیط های عمومی و کنترل ترافیک در محیط هایی با دسترسی محدود به وسایل نقلیه اشاره کرد. به طور کلی، موانع زندگی شهری را بهبود می بخشد و با تأثیر مثبت بر کنترل ترافیک و ایمنی، ایمنی عمومی را افزایش می دهد.