لوازم جداکننده پارکینگ
استاپر خودرو
کار استاپ پارکینگ

جداکننده پارکینگ وسیله ای است که در پارکینگ برای تقسیم و جداسازی فضاهای پارک استفاده می شود. این تجهیزات معمولاً از فلز، پلاستیک یا بتن ساخته می شوند و به صورت استاندارد در پارکینگ های استراتژیک برای تخصیص کارآمدتر فضای پارکینگ نصب می شوند.
استفاده از جدا کننده پارکینگ چندین مزیت دارد. اول اینکه این ابزارها به رانندگان کمک می کنند تا به راحتی مکان های پارک را پیدا کنند و خودروهای خود را در مکان مناسب پارک کنند. دوم، با جداسازی فضاهای پارکینگ، ترافیک داخل پارکینگ بهبود یافته و دسترسی به وسایل نقلیه بهبود می یابد. همچنین این ابزارها به مدیران پارکینگ کمک می کند تا از بهترین استفاده کاربران از فضاهای پارکینگ اطمینان حاصل کنند و سیستم های مدیریت پارکینگ را بهبود بخشند.
به طور کلی جداکننده های پارک به بهبود نظم و ایمنی در محیط پارک و استفاده بهینه از پارکینگ ها کمک می کنند.