لوازم جداکننده پارکینگ
استاپر خودرو
کار استاپ پارکینگ

جداکننده پارکینگ یا تقسیم کننده پارکینگ ، حدود پارکینگ یا مناطق مجاز برای رانندگی را تعیین میکند که جایگزین مناسبی برای دیوار کشی و یا خط کشی های نامطمئن می باشد.

گروه تولیدی، صنعتی و بازرگانی آرتمیس پارکینگ تولید کننده کلیه تجهیزات پارکینگی، تجهیزات ایمنی ، تجهیزات ترافیکی و ارایه دهنده کلیه خدمات خط کشی پارکینگ خودرو ، بتن ریزی ، کف بندی ، کفپوش اپوکسی پارکینگ ، نیوجرسی ، نصب استوپر پارکینگ ( متوقف کننده خودرو )، نصب محافظ ستون پارکینگ ، جداکننده پارکینگ ، تابلوهای ایمنی ،استوانه ترافیکی و مخروطی ترافیکی ، آینه محدب پارکینگ ، محافظ دیوار ( وال گارد )، سرعتگیر ، بولارد ، نوار ترمز پله و…