• تلفن: 44259708-021
  • ایمیل: info@artemisparking.com

ارسال نمونه

بعد از تایید پیش فاکتور توسط شما، کلیه نمونه های اقلام ذکر شده در پیش فاکتور جهت تایید کارفرما خدمتتان ارسال میگردد. لازم به ذکر است که ارسال نمونه در زمان بازدید از پروژه هم جهت تایید و انتخاب نمونه قابل انجام میباشد.