۱۰
تیر

ضربه گیر ستون پارکینگ

ضربه گیر ستون یا گارد ستون چیست؟ به قطعات لاستیکی و پلاستیکی با زاویه ۹۰ درجه گفته میشود که در لبه ستون پارکینگ ها و گوشه های نوک تیز...

ادامه مطلب