بتن ریزی ماله پروانه ای
۱۵
مهر

بتن ریزی ماله پروانه ای

بتن ریزی ماله پروانه ای

انجام پروژه هایی نظیر بتن ریزی امروزه یکی از مهمترین بحث های مربوط به کف سازی می باشد که پیمانکاران بزرگ به دنبال بهترین دستگاه ها و مصالح برای انجام بتن ریزی می باشند. یکی از بزرگترین بتن ریزی ها، اجرای بتن ریزی کف می باشد که در پارکینگ ها، مرسه ها، سردخانه ها، ساختمان ها، بیمارستان ها و سوله و …..مورد استفاده قرار می گیرد دلیل کف سازی بتن در این مکان ها این است که بتن مواد اصلی تشکیل دهنده برای تمام مصالح ساختمانی می باشد. بتن از مخلوط سیمان، آب، سنگدانه های معدنی (شن و ماسه ) با اندازهای مختلف و متناسب بوجود می آید.

 ماله پروانه ای ( بتن ریزی ماله پروانه ای ) یکی از تجهیزات ساخت و ساز های سبک است که توسط شرکت های ساختمانی و پیمانکاران برای پرداخت و صاف کردن سطوح بتنی مانند کف ساختمان ها، کف پارکینگ ها، کف سوله ها، کف محوطه ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه بتن ریزی ماله پروانه ای از شاسی و موتور که برای صاف و صیقلی، فشرده کردن و استحکام بتن کف بکار می رود، تشکیل شده است. در ضمن موتور نیز از چهار اجزا بنام های بدنه، فولی، تیغه، سینی تشکیل شده است.

 ماله پروانه ای به نام های ماله هلیکوپتری ماله پروانه ای برقی، ماله پروانه ای موتوری نیز شناخته می شود.

ماله پروانه دارای دو نوع ماله برقی و ماله موتوری است که از ماله موتوری بیشتر استفاده میشود.

انواع بتن ریزی ماله پروانه ای

ماله پروانه ای در دو نوع ماله دستی (اپراتور دار) و ماله سرنشین دار (نفربر)  مورد استفاده قرار می گیرد.

 نوع اول که اندازه های مختلف دارد بصورت دستی کنترل می شود. اپراتور دسته ماله موتوری را با دو دست می گیرد و با حرکت خود ماله را کنترل می کند. کیفیت سطح پرداخت شده به روش تسطیح و شمشه کشی و عملکرد اپراتور دستگاه بستگی دارد.

ماله نوع دوم بصورت سرنشین دار است که اپراتور بروی آن می نشیند و عملیات کنترل و پرداخت سطح را انجام میدهد. این مدل برای پرداخت سطوح وسیع به کار میرود.